Ξεκινήστε ένα νέο ερωτηματολόγιο Πληροφορίες

HelpMeVote/VoteMatch – Ευρωεκλογές 2019

Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις για να συγκρίνετε τις πολιτικές σας απόψεις με αυτές των πολιτικών κομμάτων και βρείτε σε ποια βρίσκεστε πιο κοντά για τις Ευρωεκλογές 2019

Προηγούμενη σελίδαΠληροφορίες

Ερώτηση 1/31

Είναι προτιμότερο για την Ελλάδα να είναι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντί εκτός

Πληροφορίες για την ερώτηση

Οι υποστηρικτές αυτής της άποψης θεωρούν πως η Ελλάδα απολαμβάνει πολλά οφέλη όσο βρίσκεται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόσο οικονομικά, όσο και κοινωνικά, πολιτιστικά κ.λπ. Οι πολέμιοι αυτής της άποψης υποστηρίζουν πως η Ελλάδα πρέπει να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να χαράσσει τη δική της ανεξάρτητη πολιτική.

 
Προηγούμενη σελίδαΠληροφορίες

Ερώτηση 2/31

Η συμφωνία των Πρεσπών τερματίζει οριστικά τον αλυτρωτισμό και διασφαλίζει το σεβασμό της ελληνικής κληρονομιάς

Πληροφορίες για την ερώτηση

Οι υποστηρικτές αυτής της άποψης θεωρούν ότι η συμφωνία των Πρεσπών έχει θετική χροιά για την Ελλάδα υποστηρίζοντας ότι βάζει τέλος σε όνειρα για μελλοντικές εδαφικές διεκδικήσεις και ξεκαθαρίζει πλέον την θέση των δύο κρατών. Επίσης θεωρούν ότι οι ρυθμίσεις της ευθυγραμμίζονται με την διασφάλιση του σεβασμού της ελληνικής κληρονομιάς. Οι πολέμιοι αυτής της άποψης θεωρούν ότι η συμφωνία των Πρεσπών περισσότερο ανοίγει μια σειρά θεμάτων παρά τα κλείνει. Θεωρούν ότι ανοίγεται ο δρόμος για την πραγματοποίηση αλυτρωτικών σχεδίων και δεν αποδίδει τον πρέποντα σεβασμό στην ελληνική κληρονομιά.

 
Προηγούμενη σελίδαΠληροφορίες

Ερώτηση 3/31

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να μειώσει τις οικονομικές κυρώσεις προς τη Ρωσία

Πληροφορίες για την ερώτηση

Ως αντίδραση προς τη Ρωσία και την αποσταθεροποίηση που δημιούργησε στην Ανατολική Ουκρανία με την προσάρτηση της Κριμαίας και της Σεβαστούπολης, η ΕΕ επέβαλε οικονομικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας τον Ιούλιο του 2014, τις οποίες ενίσχυσε τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους. Οι κυρώσεις αυτές περιλαμβάνουν: 1) διπλωματικά μέτρα (τα κράτη-μέλη της ΕΕ υποστήριξαν τη διακοπή των διαπραγματεύσεων για την ένταξη της Ρωσίας στον ΟΟΣΑ και στον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, 2) περιοριστικά μέτρα (δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και απαγόρευση θεώρησης visa για 170 άτομα, 3) οικονομικές κυρώσεις (οι πολίτες και οι εταιρείες της ΕΕ δεν μπορούν πλέον να αγοράζουν ή να πωλούν μακροπρόθεσμα χρηματοπιστωτικά μέσα που ανήκουν σε ρωσική κατοχή. Περιλαμβάνει επίσης εμπάργκο στην εισαγωγή και εξαγωγή όπλων και τεχνολογίας για στρατιωτική χρήση από και προς τη Ρωσία, 4) κυρώσεις οικονομικής συνεργασίας, όπως η αναστολή των διμερών και περιφερειακών προγραμμάτων συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας.

 
Προηγούμενη σελίδαΠληροφορίες

Ερώτηση 4/31

Οι μετανάστες βοηθούν την οικονομία της χώρας

Πληροφορίες για την ερώτηση

Οι υποστηρικτές αυτής της άποψης θεωρούν ότι η μετανάστευση αυξάνει σημαντικά το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε προηγμένες χώρες, καθώς επίσης ενισχύει την παραγωγικότητα ειδικά σε περιοχές με δημογραφικό έλλειμμα. Οι πολέμιοι αυτής της άποψης συνήθως υποστηρίζουν ότι οι μετανάστες είναι φθηνά εργατικά χέρια και αυτό τους κάνει πιο ελκυστικούς για τους εργοδότες με αποτέλεσμα να μένουν άνεργοι οι αυτόχθονες ή να υποχρεούνται σε μείωση μισθού.

 
Προηγούμενη σελίδαΠληροφορίες

Ερώτηση 5/31

Θα πρέπει να είναι δυσκολότερο για Ευρωπαίους πολίτες που ζουν σε άλλο κράτος-μέλος να λαμβάνουν κοινωνική πρόνοια εκεί

Πληροφορίες για την ερώτηση

Σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ και τους εθνικούς νόμους των κρατών-μελών, όλοι όσοι διαμένουν και μετακινούνται νόμιμα εντός της ΕΕ έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν παροχές κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας. Η κοινωνική πρόνοια είναι μέσο πολιτικής που αποσκοπεί στην καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και αφορά όσους δεν διαθέτουν τους απαραίτητους πόρους για να εξασφαλίσουν την αξιοπρεπή διαβίωσή τους.

 
Προηγούμενη σελίδαΠληροφορίες

Ερώτηση 6/31

Για τη μείωση της ανεργίας η κυβέρνηση πρέπει να επικεντρωθεί περισσότερο στη στήριξη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας παρά στη δημιουργία θέσεων στο δημόσιο τομέα

Πληροφορίες για την ερώτηση

Και οι υποστηρικτές και οι πολέμιοι αυτής της θέσης θεωρούν ότι η κυβέρνηση πρέπει να προχωρήσει σε χρηματοδοτήσεις για την καταπολέμηση της ανεργίας. Η διαφορά είναι ότι όσοι συμφωνούν με αυτή την θέση πιστεύουν ότι πρέπει η κυβέρνηση να στηρίξει τον ιδιωτικό τομέα με χρηματοδοτήσεις/επιδοτήσεις/ρυθμίσεις με σκοπό την δημιουργία θέσεων εργασίας, ενώ όσοι διαφωνούν με αυτή την θέση υποστηρίζουν ότι η μείωση της ανεργίας πρέπει να ξεκινήσει με την δημιουργία θέσεων στον δημόσιο τομέα.

 
Προηγούμενη σελίδαΠληροφορίες

Ερώτηση 7/31

Η κυβέρνηση πρέπει να στοχεύει σε υπεραπόδοση του δημοσιονομικού προγράμματος ώστε να διαθέτει το υπερπλεόνασμα για παροχές στους οικονομικά ασθενέστερους

Πληροφορίες για την ερώτηση

Οι υποστηρικτές αυτής της άποψης υποστηρίζουν την εξασφάλιση χρηματοδότησης για παροχές στους οικονομικά ασθενέστερους με κάθε θυσία, ακόμα και με εφαρμογή ενός δημοσιονομικού προγράμματος που περιλαμβάνει πολλούς φόρους και στοχεύει σε υπερπλεονάσματα. Οι πολέμιοι αυτής της άποψης υποστηρίζουν ότι οι πολλοί φόροι δεν επιτρέπουν την ανάπτυξη της οικονομίας. Για αυτούς, πρέπει πρώτα να αναπτυχθεί η οικονομία για να είναι δυνατόν στη συνέχεια να δοθούν παροχές στους οικονομικά ασθενέστερους από τον πλούτο που θα παραχθεί.

 
Προηγούμενη σελίδαΠληροφορίες

Ερώτηση 8/31

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να τιμωρεί αυστηρά τα κράτη-μέλη που παραβιάζουν την ευρωπαϊκή δημοσιονομική νομοθεσία

Πληροφορίες για την ερώτηση

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή δημοσιονομική νομοθεσία το δημοσιονομικό έλλειμμα δεν μπορεί να υπερβαίνει το 3% του ΑΕΠ και το δημοσιονομικό χρέος δεν μπορεί να υπερβαίνει το 60% του ΑΕΠ. Η ίδια νομοθεσία προβλέπει κυρώσεις για τα κράτη μέλη που παραβιάζουν αυτούς τους κανόνες. Σπάνια όμως λαμβάνονται μέτρα για τους παραβάτες.

 
Προηγούμενη σελίδαΠληροφορίες

Ερώτηση 9/31

Πρέπει να επιτρέπεται η λειτουργία μη-κρατικών, μη-κερδοσκοπικών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα

Πληροφορίες για την ερώτηση

Οι υποστηρικτές αυτής της άποψης θεωρούν ότι η απελευθέρωση της εκπαίδευσης μπορεί να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, την ποιότητα των υπηρεσιών κτλ. Οι πολέμιοι αυτής της άποψης κατά βάση θεωρούν ότι η τριτοβάθμια εκπαίδευση πρέπει να είναι κρατική υπόθεση.

 
Προηγούμενη σελίδαΠληροφορίες

Ερώτηση 10/31

Θα πρέπει να υπάρχει πρόστιμο για οποιαδήποτε παραβίαση της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πληροφορίες για την ερώτηση

Τα τελευταία χρόνια, κάποια από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκή Ένωσης έχουν εισάγει νόμους οι οποίοι μπορούν να θεωρηθούν ως παραβιάσεις της ελευθεροτυπίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κατηγορηθεί για ολιγωρία σχετικά με την τιμωρία των κρατών μελών που υιοθέτησαν τους εν λόγω νόμους.

 
Προηγούμενη σελίδαΠληροφορίες

Ερώτηση 11/31

Το εθνικό σύστημα υγείας μπορεί να γίνει πιο αποτελεσματικό μέσω της μερικής ιδιωτικοποίησής του

Πληροφορίες για την ερώτηση

Οι υποστηρικτές αυτής της άποψης θεωρούν πως πρέπει να εμπλακούν ιδιώτες στο εθνικό σύστημα υγείας κυρίως γιατί το κράτος δεν είναι αρκετά αποτελεσματικό από μόνο του. Οι πολέμιοι αυτής της άποψης θεωρούν ότι η μερική ιδιωτικοποίηση δεν θα βελτιώσει την λειτουργία του εθνικού συστήματος υγείας.

 
Προηγούμενη σελίδαΠληροφορίες

Ερώτηση 12/31

Όσοι βρίσκονται στη φυλακή για συμμετοχή σε τρομοκρατικές οργανώσεις και βαρύτατες εγκληματικές ενέργειες δεν πρέπει να δικαιούνται άδειες εξόδου

Πληροφορίες για την ερώτηση

Οι υποστηρικτές αυτής της άποψης θεωρούν ότι οι φυλακισμένοι για συμμετοχή σε τρομοκρατικές οργανώσεις και σε βαρύτατες εγκληματικές ενέργειες είναι επικίνδυνοι για την κοινωνία. Επομένως δεν πρέπει να δικαιούνται άδειες εξόδου καθώς υπάρχει ο φόβος νέων αδικημάτων. Οι πολέμιοι αυτής της άποψης θεωρούν ότι όλοι οι φυλακισμένοι, ακόμα και αυτοί που συμμετείχαν σε τρομοκρατικές οργανώσεις ή βαρύτατες εγκληματικές ενέργειες έχουν το δικαίωμα της άδειας εξόδου καθώς θα πρέπει να απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα με άλλους κρατούμενους.

 
Προηγούμενη σελίδαΠληροφορίες

Ερώτηση 13/31

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να επιβάλει φόρο στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές

Πληροφορίες για την ερώτηση

Τον Ιούνιο του 2010, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαίτησε την επιβολή φόρων στον χρηματοπιστωτικό τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να παραχθούν άμεσα έσοδα. Ταυτόχρονα πρότεινε μείωση των υφιστάμενων εισφορών από τα 27 κράτη-μέλη. Η πρόταση της Επιτροπής απαιτεί την ομοφωνία των 27 κρατών-μελών. Υπέρ αυτής της πρότασης τάχθηκαν η Γαλλία, η Γερμανία, η Ισπανία, το Βέλγιο και η Φινλανδία, ενώ χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Τσεχία, η Σουηδία, η Βουλγαρία και το Λουξεμβούργο ήταν κατά. Ωστόσο, το δημοψήφισμα του Ηνωμένου Βασιλείου για αποχώρηση από την ΕΕ οδήγησε σε καθυστερήσεις στις διαπραγματεύσεις.

 
Προηγούμενη σελίδαΠληροφορίες

Ερώτηση 14/31

Όταν ένας πολιτικός εκφράζεται, πρέπει να κρίνουμε την ουσία των δηλώσεών του και όχι αν είναι αψύς ή αγενής

Πληροφορίες για την ερώτηση

Οι υποστηρικτές αυτής της άποψης θεωρούν πως δεν έχει σημασία ο τρόπος έκφρασης του εκάστοτε πολιτικού, αν π.χ είναι αγενής, αλλά οι ίδιες οι δηλώσεις του, δίνοντας έτσι μεγαλύτερη σημασία στο περιεχόμενο των δηλώσεων του και όχι στον τρόπο που εκφράζεται. Οι πολέμιοι αυτής της άποψης υποστηρίζουν ότι οι πολιτικοί οφείλουν να φέρονται με ευγένεια και να είναι προσεχτικοί με τις φράσεις που χρησιμοποιούν στο δημόσιο διάλογο.

 
Προηγούμενη σελίδαΠληροφορίες

Ερώτηση 15/31

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχει έναν κοινό ευρωπαϊκό στρατό

Πληροφορίες για την ερώτηση

Το ζήτημα του ευρωπαϊκού στρατού υπάρχει από την αρχή της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Υπάρχουν πολλές συνεργασίες όσον αφορά στην άμυνα στο ευρωπαϊκό επίπεδο, ωστόσο δεν υπάρχει μόνιμος στρατός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
Προηγούμενη σελίδαΠληροφορίες

Ερώτηση 16/31

Για την καταπολέμηση της ανεργίας θα πρέπει να υπάρξουν περισσότερες μορφές ευέλικτης εργασίας

Πληροφορίες για την ερώτηση

Οι υποστηρικτές αυτής της άποψης πιστεύουν ότι η ευέλικτη εργασία είναι ένας τρόπος μείωσης της ανεργίας γιατί επιτρέπει την μείωση του κόστους εργασίας και αυξάνει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Οι πολέμιοι αυτής της άποψης υποστηρίζουν ότι το πρόβλημα της ανεργίας δεν μπορεί να λυθεί με ευέλικτες μορφές εργασίας.

 
Προηγούμενη σελίδαΠληροφορίες

Ερώτηση 17/31

Οι αιτούντες άσυλο θα πρέπει να μοιράζονται αναλογικά στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πληροφορίες για την ερώτηση

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι κανόνες που διέπουν την διαδικασία αίτησης ασύλου έχουν θεσπιστεί στο Δουβλίνο. Σύμφωνα με την Συνθήκη του Δουβλίνου του 1990, το κράτος-μέλος που αρχικά θα υποδεχθεί κάποιο πρόσφυγα, είναι υπεύθυνο για την διεξαγωγή της διαδικασίας της αίτησης ασύλου. Η Συνθήκη λοιπόν καθορίζει ποιος έχει την ευθύνη για την διεξαγωγή της διαδικασίας, αλλά δεν προβλέπει κάποιον τρόπο κατανομής των αιτούντων άσυλο ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητάει εδώ και καιρό την ρύθμιση της κατανομής των αιτούντων άσυλο. Ωστόσο, αυτό δεν έχει γίνει ακόμα εφικτό.

 
Προηγούμενη σελίδαΠληροφορίες

Ερώτηση 18/31

Τα κόμματα που ανήκουν στο χώρο της αριστεράς και της σοσιαλδημοκρατίας οφείλουν να συμπαραταχθούν σε ένα κοινό μέτωπο εναντίον των δεξιών κομμάτων

Πληροφορίες για την ερώτηση

Οι υποστηρικτές αυτής της άποψης θεωρούν πως τα κόμματα που ανήκουν στο χώρο της αριστεράς και της σοσιαλδημοκρατίας μπορούν να συνυπάρξουν, έχοντας αρκετά κοινά στοιχεία και κοινές πολιτικές επιδιώξεις, προκειμένου να αντιταχθούν στα δεξιά κόμματα τα οποία αποτελούν τον κατεξοχήν πολιτικό τους αντίπαλο. Οι πολέμιοι αυτής της άποψης θεωρούν πως υπάρχει αγεφύρωτο χάσμα μεταξύ των κομμάτων που εκπροσωπούν την αριστερά και της σοσιαλδημοκρατία στην Ελλάδα, γεγονός που αποτρέπει την οποιαδήποτε συνεργασία μεταξύ τους.

 
Προηγούμενη σελίδαΠληροφορίες

Ερώτηση 19/31

Η συμφωνία των Πρεσπών δεν εξυπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα

Πληροφορίες για την ερώτηση

Οι υποστηρικτές αυτής της άποψης θεωρούν ότι η συμφωνία των Πρεσπών δεν είναι επωφελής για τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα και διαφωνούν με την υπογραφή της. Οι πολέμιοι αυτής της άποψης θεωρούν ότι η συμφωνία των Πρεσπών προωθεί τα ελληνικά συμφέροντα και πιθανότατα συμφωνούν και με την υπογραφή της.

 
Προηγούμενη σελίδαΠληροφορίες

Ερώτηση 20/31

Ο ελληνικός πολιτισμός γενικά υποβαθμίζεται από την ύπαρξη μεταναστών

Πληροφορίες για την ερώτηση

Οι υποστηρικτές αυτής της άποψης τάσσονται ενάντια στη μετανάστευση και θεωρούν πως οι μετανάστες διαβρώνουν τον πολιτισμό της χώρας υποδοχής τους. Οι πολέμιοι αυτής της άποψης υποστηρίζουν ότι η πολυπολυτισμικότητα που συνεπάγεται η ύπαρξη μεταναστών έχει θετικές συνέπειες και δεν μπορεί να υποβαθμίσει τον ελληνικό πολιτισμό.

 
Προηγούμενη σελίδαΠληροφορίες

Ερώτηση 21/31

Η οικονομική ενίσχυση των φτωχότερων περιοχών μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να μειωθεί

Πληροφορίες για την ερώτηση

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρμόζει περιφερειακές πολιτικές που αποσκοπούν στη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων όσον αφορά στο εισόδημα, τον πλούτο και τις ευκαιρίες. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιεί τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία τα οποία συνεργάζονται για να στηρίξουν την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή. Πρόκειται για έναν αρκετά σημαντικό στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μιας και τα προγράμματα συνοχής ύψους 351,8 δις ευρώ αντιπροσωπεύουν το 1/3 του προϋπολογισμού της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020.

 
Προηγούμενη σελίδαΠληροφορίες

Ερώτηση 22/31

Όλοι οι αιτούντες άσυλο που προσπαθούν να διασχίσουν τη Μεσόγειο θα πρέπει να επαναπροωθηθούν στην πατρίδα τους

Πληροφορίες για την ερώτηση

Το δικαίωμα στην αίτηση για άσυλο αποτελεί μέρος του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το δικαίωμα στο άσυλο αναφέρεται στο δικαίωμα του να μείνει κάποιος, κάπου ως πρόσφυγας με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αυτό συνεπάγεται. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι όσοι αιτούνται άσυλο θα αναγνωριστούν και ως πρόσφυγες. Κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να διασφαλίζει ότι στην επικράτειά του όλοι μπορούν να ζητήσουν και να πάρουν άσυλο. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι κάποια κράτη-μέλη αρνούνται συστηματικά να δεχτούν πρόσφυγες και μετανάστες σταματώντας τους στα σύνορα και υποχρεώνοντας τους να επιστρέψουν στην χώρα από την οποία έρχονται.

 
Προηγούμενη σελίδαΠληροφορίες

Ερώτηση 23/31

Θα πρέπει να θεσπιστούν πανευρωπαϊκά δημοψηφίσματα

Πληροφορίες για την ερώτηση

Το δημοψήφισμα είναι μία μορφή ψηφοφορίας κατά την οποία όλοι οι πολίτες ενός κράτους ή μίας συλλογικότητας καλούνται να εκφράσουν την άποψή τους ή να αποφασίσουν σχετικά με ένα σημαντικό πολιτικό ή κοινωνικό ζήτημα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν δημοψηφίσματα της ΕΕ, αλλά εθνικά δημοψηφίσματα που σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 
Προηγούμενη σελίδαΠληροφορίες

Ερώτηση 24/31

Πρέπει να επιτραπεί η καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων καλλιεργειών στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Πληροφορίες για την ερώτηση

Οι υποστηρικτές των γενετικά τροποποιημένων καλλιεργειών θεωρούν ότι οι γενετικά τροποποιημένες καλλιέργειες καθιστούν τα προϊόντα πιο ανταγωνιστικά επειδή μειώνεται το κόστος καλλιέργειας και καθώς έχουν αυξημένη ανθεκτικότητα σε εξωτερικούς παράγοντες δημιουργούνται ευκαιρίες για καλύτερη χρήση περιοχών με χαμηλή γονιμότητα. Οι πολέμιοι αυτής της προσέγγισης εκφράζουν φόβους ότι τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα μπορούν να προκαλέσουν κινδύνους για την υγεία προκαλώντας ασθένειες ή αλλεργίες. Η είσοδος των γενετικά τροποποιημένων καλλιεργειών στο περιβάλλον μπορεί να προκαλέσει αρνητικές συνέπειες και ανεξέλεγκτες μεταλλάξεις.

 
Προηγούμενη σελίδαΠληροφορίες

Ερώτηση 25/31

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αυξήσει το ποσό που δαπανά σε προγράμματα αναπτυξιακής βοήθειας

Πληροφορίες για την ερώτηση

Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν δεσμευτεί να διαθέτουν το 0,7% του ΑΕΠ τους για αναπτυξιακή βοήθεια. Επιπλέον, η ΕΕ διαθέτει προϋπολογισμό για την υποστήριξη των αναπτυσσόμενων χωρών σχετικά με τις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής. Μεταξύ του 2014 και του 2020, η ΕΕ και τα κράτη-μέλη της είχαν ως στόχο να παρέχουν επιχορηγήσεις για την κλιματική αλλαγή ύψους περίπου 2 δισ. Ευρώ στις αναπτυσσόμενες χώρες.

 
Προηγούμενη σελίδαΠληροφορίες

Ερώτηση 26/31

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη να νομιμοποιήσουν τον γάμο μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου

Πληροφορίες για την ερώτηση

Από τον Ιανουάριο του 2019, 15 κράτη-μέλη της ΕΕ έχουν νομιμοποιήσει τον γάμο μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου. Ακόμη 8 κράτη-μέλη έχουν νομιμοποιήσει τα σύμφωνα συμβίωσης.

 
Προηγούμενη σελίδαΠληροφορίες

Ερώτηση 27/31

Στις ευρωεκλογές, οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να μπορούν να ψηφίζουν για κόμμα ή υποψήφιο από οποιοδήποτε κράτος-μέλος

Πληροφορίες για την ερώτηση

Στις Ευρωεκλογές του 2019, εάν κάποιος μένει στην χώρα του μπορεί να ψηφίσει υποψηφίους που κατεβαίνουν στις εκλογές στην συγκεκριμένη χώρα. Εάν όμως είναι κάποιος εγγεγραμμένος και μένει σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε μπορεί να ψηφίσει υποψηφίους που κατεβαίνουν στις εκλογές της χώρας από την οποία προέρχεται ή να επιλέξει να ψηφίσει υποψηφίους στις εκλογές της χώρας στην οποία διαμένει.

 
Προηγούμενη σελίδαΠληροφορίες

Ερώτηση 28/31

Ο λαός μπορεί να εκπροσωπείται καλύτερα από έναν απλό πολίτη παρά από έναν έμπειρο πολιτικό

Πληροφορίες για την ερώτηση

Οι υποστηρικτές αυτής της άποψης θεωρούν πως ένας απλός πολίτης γνωρίζει καλύτερα τις ανάγκες και τις πεποιθήσεις του λαού από ότι ένας έμπειρος πολιτικός που είναι αποξενωμένος από τα προβλήματα του λαού. Οι πολέμιοι αυτής της άποψης θεωρούν πως ένας έμπειρος πολιτικός μπορεί να τους εκπροσωπήσει καλύτερα από έναν απλό πολίτη καθώς διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία και τις απαραίτητες δεξιότητες που χρειάζονται στην πολιτική.

 
Προηγούμενη σελίδαΠληροφορίες

Ερώτηση 29/31

Αναρχικές ομάδες που εισβάλουν σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους, προκαλούν φθορές και απειλούν πρέπει να αντιμετωπίζονται πιο αυστηρά

Πληροφορίες για την ερώτηση

Οι υποστηρικτές αυτής της άποψης θεωρούν πως οι αναρχικοί που εισβάλλουν σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους και προκαλούν φθορές δεν αντιμετωπίζονται όσο αυστηρά θα έπρεπε και ότι αυτό οφείλεται σε έλλειψη πολιτικής βούλησης. Οι πολέμιοι αυτής της άποψης θεωρούν πως τα μέτρα της πολιτείας ενάντια σε τέτοιες περιπτώσεις είναι ήδη αρκετά αυστηρά.

 
Προηγούμενη σελίδαΠληροφορίες

Ερώτηση 30/31

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προωθήσει την καθιέρωση κατώτατου μισθού ανά χώρα

Πληροφορίες για την ερώτηση

Η ύπαρξη ενός κατώτατου μισθολογικού ορίου διασφαλίζει ένα ελάχιστο ποσό το οποίο πρέπει να κερδίζει κάθε εργαζόμενος. Ταυτόχρονα όμως μπορεί να έχει δυσμενείς συνέπειες στην αγορά εργασίας.

 
Προηγούμενη σελίδαΠληροφορίες

Ερώτηση 31/31

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να επιβάλει στα κράτη-μέλη της να έχουν πιο αυστηρούς στόχους για τη μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα (CO2)

Πληροφορίες για την ερώτηση

Η Ευρωπαϊκή Ένωση διατύπωσε τους εξής στόχους για το 2030: 1) μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα κατά 40% σε σύγκριση με το επίπεδο των εκπομπών CO2 του 1990, 2) ένα ποσοστό της τάξης του 32% ανανεώσιμης ενέργειας, και 3) βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά 32,5%. Όσοι υποστηρίζουν αυστηρούς στόχους για την μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα θεωρούν ότι πρέπει να ληφθούν όλες οι ενέργειες που μπορούν να οδηγήσουν στην παύση της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Οι πολέμιοι αυτής της προσέγγισης υποστηρίζουν ότι η εν λόγω δράση σημαίνει επιδείνωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας και πρόσθετο κόστος που συνδέεται με τη μείωση των εκπομπών CO2. Για αυτό τον λόγο, αλλά και επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο τρίτος μεγαλύτερος παραγωγός CO2 (μετά την Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες), απαραίτητη προϋπόθεση για την παγκόσμια μείωση των εκπομπών CO2 είναι η συνεργασία όλων των μεγάλων οικονομιών.

 
Προηγούμενη σελίδα Πληροφορίες

Σχεδόν τελειώσαμε

Οι απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις είναι προαιρετικές και δεν έχουν αντίκτυπο στα αποτελέσματά σας. Οι ανώνυμες απαντήσεις σας θα χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο και τη βελτίωση του αλγορίθμου.